slider image 1
.Değerlendirme, Güvence ve Gelişim

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

 Kendimize ve tüm ilgililere yönetim uygulamalarının sağlandığı ve etkin bir şekilde çalıştığı hususunda güvence verebilmek için bu beklentilerimize uyulup uyulmadığını ve uygulamaların yerinde olup olmadığını belirli aralıklarla değerlendireceğiz. Bunlar, hem dahili olarak kendi kendimizi hem de gerekli harici değerlendirmeler şeklinde olacaktır. Bu değerlendirmeler sonucunda elde ettiğimiz bilgileri performansımızı ve uygulamalarımızı geliştirmek amacıyla kullanacağız. 

ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin bütün faaliyetlerinde söz konusu tüm SEÇ-G beklentilerine uymak zaruridir. Bir işletme veya İş Ünitesi içindeki uygunluk, uygulama ve uygulamanın derecesi; 
  • İşletme risk profili
  • Milli ve yerel yönetmeliklerdeki gereklilikler
  • Gönüllü SEÇ-G yönetim programları kapsamında olacaktır.

Yöneticiler, her bir beklenti için dokümantasyona haiz uygun sistemler ve uygulamalar sağlamakla, ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin SEÇ-G hedeflerini yerine getirmekle ve SEÇ-G Güvence Uygulaması yolu ile bunların yürürlükte olduğunu teyit etmekle yükümlüdürler. 

İş Üniteleri ve fonksiyonel birim düzeyinde bulunması gereken SEÇ-G Yönetim ve kontrol sistemlerinin içeriği, formatı ve terminolojisi yerel seçeneklere bağlıdır. Ancak bunlar; 

  • Güvence Yönetimi Sistem Değerlendirmeleri'ne uygun olmalı,
  • İşletimsel riskleri dikkate almalı,
  • ANADOLU KARASAL A.Ş.'nin uymayı kabul ettiği yönetmelik ve ihtiyari prensiplere uygun olmalı,
  • Gerektiğinde söz konusu SEÇ-G Yönetim Sisteminde belirlenen ilgili bütün beklentilerle ilişkilendirilebilmelidir.

Aynı zamanda, benzer işletmeler ve İş Üniteleri çapında programların, iş süreçlerinin ve prosedürlerin standartlaştırılmasını, maliyeti yüksek olmayan, etkin deneyimlerin bu işletmeler ve İş Üniteleri arasında paylaşılmasını teşvik ediyoruz.