slider image 1
.Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

1. AMAÇ: Bu talimatın uygulanmasındaki amaç güvenlik ve sağlık işaretlerinin ne amaçla kullanılması gerektiğini tanımlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimatın kapsamı tüm Anadolu Karasal LPG Depolama Tesisi personelini kapsar.
3.UYGULAMA:
3.1 Güvenlik ve sağlık işaretleri: iş yerindeki risklerin, çalışma yöntemi, iş organizasyonu ve koruma yöntemleri ile yeterince azaltılamadığı durumlarda kullanılır.
3.2 Çok sayıda işaret levhası, ışıklı sinyal veya sesli sinyal birbirine yakın yere konmaz
3.3 Sahamızdaki mevcut tabelalarda kullanılan yazı ve resimlerin renklendirilmesinde aşağıdaki anlamlar esas alınmıştır
 

 

EMNİYET RENKLERİ (TS-7248    ISO 3864 / NİSAN 1998     ICS 13.200  )

 

EMNİYET RENGİ

KARŞIT RENK

ANLAM VE AMACI

KULLANIM ÖRNEKLERİ

Kırmızı

Beyaz

DUR,

DURMAK

YASAKLAMAK

Acil durum durma işareti Yasaklama işareti

Yasaklama işaretleri, Dur işaretleri, yancı ve parlayıcı maddelerin depolandığı yerler veya tehlikeli madde ile ilgili yasaklar.

Mavi

Beyaz

ZORUNLU HAREKET

Giyecek zorunluluğu Kişisel korunma teçhizatı (bakım onarım, arıza vb. için)Dikkat ve yasak işaretleri,

Sarı

Siyah

UYARI,

TEHLİKE

RİSK

Tehlikelerin gösterimi (yangın, patlama, radyasyon, zehirlenme tehlikeleri vb.)

Basamaklar, alçak geçitler, engeller için Uyarı işaretleri olası tehlikelere karşı, ihtiyata davet, makine korkuluğu iç tarafı.

Yeşil

Beyaz

EMNİYETLİ DURUM

İş güvenliği ve sağlık bilgilendirme işaretleri, genel güvenlik ve sağlık, insan ve vasıtalar için yol açık veya yola devam işaretleri, Kaçış yolları, Çıkış yolları, Refüjler, Acil durum çıkışları, Acil durum duşları İlk yardım ve kurtarma istasyonları, bunlara ait gereçler ve bulundukları yerler.

ü MAVİ sadece daire içinde kullanıldığında emniyet rengi kabul edilir.

ü KIRMIZI, ayrıca yangın önleme ve yangınla mücadele  teçhizatı ve

Bunların yerleri için kullanılır.

ü FLUORESANS TURUNCU: Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.

Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında, bu renk çok dikkat çeker.