slider image 1
.Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

1.AMAÇ
Anadolu Karasal LPG Depolama ve Dolum Tesisinde, dökme gaz dolum proseslerini tanımlar.
2. KAPSAM
Bu talimat , dökme gaz dolum proseslerinde uygulanır. Anadolu Karasal LPG Depolama ve Dolum Tesisinde dökme gaz  dolum prosesi uygulanmaktadır.
3.SORUMLULUK VE YETKİ
Bu talimatın hazırlanmasından Tek.Emn.Amiri , uygulanmasından İşletme Amiri ve Sorumlu Müdür,  denetim ve kontrolünden Tesisler Müdürü sorumludur.
4. İLGİLİ BELGELER
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Doldurma Boşaltma Kuralları – TS 1449
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Depolama Kuralları – TS 1446
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Taşıma Kuralları – TS 1445
5. UYGULAMA
1. Kapı Güvenlik Görevlileri, dökme gaz tankerleri Kapı Güvenlik Talimatına uygunluğu açısından kontrol ederler. Uygun olmayan dökmegaz tankerleri, gerekli düzeltmeler yapılmadan dolum tesisine alınamaz.
2. Kapı güvenlik talimatı şartlarını karşılayan dökmegaz tankerleri, güvenlik personeli tarafından tesise alınır ve tesis dolum-boşaltım operatörü tarafından dolum peronuna emniyetli bir şekilde yanaştırılır. Tankerler Doldurma Boşaltma Talimatına uygun olarak doldurulur/boşaltılır.
3. Dökmegaz tankerleri, dolum öncesi ve sonrasında kantarda tartılır ve gaz miktarı kantar fişine kaydedilir.
4. Dökme gaz tankerleri doldurma/boşaltma işleminde çalışan personel, doldurdukları veya boşalttıkları ürünün özelliklerini bilmeli ve kaçaklar ve/veya yangın durumunda nasıl hareket edeceklerine dair eğitimler verilmelidir.
5. Dolum adası, LPG Pompa Dairesi ve Tanklarda Gaz Detektör Sistemleri mevcuttur. Herhangi gaz kaçağı tespit edilmesi durumunda hidrolik vanalar otomatik olarak kapanır ve yangın otomasyon sistemi devreye girer.