slider image 1
.Tanker Dolum Boşaltım Talimatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

1. AMAÇ
ANADOLU KARASAL LPG Depolama ve Dolum tesisinde tankerlerin doldurulmasında-boşaltılmasında izlenmesi gereken yolu tanımlamaktır.
2. KAPSAM
ANADOLU KARASAL LPG Depolama ve Dolum Tesisinde, tankerlere dolum ve boşaltım esnasında gerçekleştirilen uygulamaları kapsar.
3. TANIM VE KISALTMALAR
Tesis: ANADOLU KARASAL LPG Depolama ve Dolum Tesisi.
Tanker Operatörü: Araç Sürücüsü.
Tanker Dolum / Gaz Operatörü (Dolum-Boşaltım Operatörü): Tesiste tanker dolum işlerini yapan /nezaret eden personel.
4. SORUMLULUKLAR
Talimatın hazırlanmasından, güncelleme ve izlenmesinden Teknik Emniyet Amiri, uygulanmasından İşletme Amiri, kontrol ve denetiminden Sorumlu Müdür, onaylayarak yürürlüğe konulmasından Tesisler Müdürü sorumludurlar.
5. KAYITLAR
Kayıt: Günlük LPG Stok Durumu Formu.

Saklama Sorumlusu (İlgili Md. / Amir): Sorumlu Müdür /İşletme Amiri.

Saklama Süresi: 1 yıl   
6. REFERANS ve EKLER (TALİMAT, FORM, EK DOKÜMAN, vb.)
Doküman Adı:                                              Doküman No:
Tesis Genel Kuralları ve Giriş-Çıkış Prosedürü        P - 5
Kişisel Koruyucu Ekipman Prosedürü                   P - 4 
Tanker giriş-çıkış ve kontrol prosedürü                  P - 19
7. UYGULAMA
7.1. Genel
Tanker Operatörleri; Tanker Operatörlerinin Uyması Gereken Kurallara göre (Madde 8) hareket edeceklerdir.
Tanker Operatörü aracında herhangi bir arıza beyan eder veya Tanker Dolum Operatörü/Gaz Operatörü (Dolum personeli) tarafından bir arıza tespit edilirse, doldurma operasyonu yapılmadan, araç gönderilerek arızanın giderilmesi sağlanır.
Tanker tesis içine, egzozuna kıvılcım (alev) tutucusunu takarak girer.
Dolum personeli tarafından uygun perona alınır.
Tankerlerin doldurulması veya boşaltılması sırasında gerçekleştirilen operasyonlarda ,Tanker  Operatörü ve Dolum Personeli dışında kimse görev alamaz. Tanker operatörleri dolum personelinin talimatlarına uymak zorundadır.


7.2. TANKERİN DOLDURULMASI
Tanker Dolum Operatörü / Gaz Operatörü aşağıdaki işlemleri uygular.

 • Tankeri uygun perona yönlendir.
 • Motor stop edildikten sonra aracı hem arkadan hem de önden olmak üzere çift taraflı takoz ile  sabitle.
 • Aracın  doluma engel olabilecek teknik bir problemi olup olmadığım incele.
 • Topraklama pensesini aracın topraklama çubuğuna bağla, yeşil renkli topraklama lambasının işlem  boyunca yanık olduğundan emin ol.
 • Yükleme kolu veya hortumun dolum ucunu bronz rakor anahtarı ile darbe yapmadan sıkıştır
 • Acil ayrılma kaplini gergi telini bağla / kontrol et.
 • Tanker üzerindeki seviye göstergesini “Günlük LPG tankeri doluluk oranı tablosundaki bildirilen değere göre ayarla.
 • İstiap haddine uygunluğu kontrol
 • İşlem için uygun vanaları aç.
 • LPG pompasının çalıştırılmasını sağla.
 • Seviye göstergesini devamlı kontrol et.
 • İstenen seviyeye ulaşıldığında önce tanker, sonra da sırasıyla dolum kolu / hortum çıkış, ve giriş    vanaları ile tesis hatları boru üzerindeki diğer ilgili vanaları kapat
 • Bağlantı ucunda kalan gazı uygun şekilde tahliye et, basıncın düştüğünden emin olduktan sonra bağlantıyı çöz.
 • Dolum ağzı kör kapaklarını sıkıca kapat ve mühürle.
 • Dolum devam etmiyorsa pompayı durdur.
 • Dolum kolu/hortum bağlantısı, topraklama pensesini sök, aracın sabitleme takozlarım al, uygun şekilde peronu terk et.

7.3. TANKERİN BOŞALTILMASI

Tanker Dolum Operatörü / Gaz Operatörü aşağıdaki işlemleri uygular.

 • Tankeri ürün cinsine göre uygun perona yönlendir.
 • Motor stop edildikten soma aracı hem arkadan hem de önden olmak üzere çift taraflı takoz ile sabitle.
 • Aracın    boşaltıma engel olabilecek teknik bir problemi olup olmadığım incele.
 • Topraklama pensesini aracın topraklama çubuğuna bağla, yeşil renkli topraklama lambasının işlem boyunca yanık  olduğundan emin ol.
 • İlgili gaz / likid faz bağlantılarını yap.
 • Acil ayrılma kaplini gergi telini bağla / kontrol et.
 • LPG kompresörünü çalıştırarak veya çalıştırılmasını sağlayarak tankerin boşaltılmasını başlat
 • Seviye göstergesinden boşalmayı sürekli takip et, seviye göstergesinden likit gelişi kesildiğinde, önce kompresör,    daha sonra tanker ve tesis boru hattı üzerindeki uygun vanaları kapat / kapatılmasını sağla.
 • Kompresörü kapat / kapatılması sağla.
 • Bağlantı ucunda bulunan tahliye vanasından kalan gazı uygun şekilde tahliye et, basıncın düştüğünden emin ol,   ilgili bağlantıları sök.
 • Dolum ağzı kör kapaklarını sıkıca kapat ve mühürle.
 • Tankerin hareket etmesini sağla, uygun şekilde peronu terk et.

8. TANKER OPERATÖRLERİNİN (SÜRÜCÜLERİN) UYMASI GEREKEN KURALLAR
8.1. Genel Kurallar:

 • Araçta yolcu bulunması yasaktır .
 • Firman tarafından verilen ve sentetik maddeler içermeyen giysileri giy.
 • Firman tarafından verilen antistatik koruyucu ayakkabıları giy.
 • Göğüs ceplerinde eğildiğinizde düşebilecek maddeler taşıma.
 • Araç LPG donanımında herhangi bir arıza, kaçak veya sorunla karşılaştığınızda derhal en  yakın  tesis yetkilisine bilgi ver, dolum – boşaltım  yapma.
 • Tesis dolum ve  boşaltma yerinde geçerli olan tüm yazılı ve sözlü talimatlara uy .
 • Tesis içerisinde 20 km/saat hız sınırına uy.

8.2. Tesis Dolum Sahasında:

 • Sıra beklerken Tesis yetkilisinin yönlendirdiği yere park et, Acil Çıkış Kapısının yerini öğren.
 • Tanker Dolum Operatörünün talimatlarına uy.
 • Peron boşalmadan perona giriş yapma.
 • Aracı stop et, imdat frenini çek, anahtarını aracın üzerinde bırak.
 • Doldurma - Boşaltma başlamadan aracı terk et. Sarı çizginin dışında ikmalin tamamlanmasını bekle.
 • İkmalden sonra bütün bağlantıların söküldüğünden - takozun alındığından emin ol.
 • Araç “Dolu / Boş” tabelasını düzenle.
 • Acil durumda Tesis yetkilisinin talimatlarına uy.

8.3. Acil Durumda:

 • Trafik kazası veya tesis  sahasında boşaltma anında ekipman arızası / operasyon hatası   sebebiyle oluşabilecek LPG kaçağı durumunda, paniğe kapılmadan ;
 1. Araç motorunu stop et,
 2. Hidrolik valflerin kapalı olduğunu kontrol et, açıksa kapat,
 3. Varsa, kaçak noktasına yakın vanaları kapat,
 4. LPG kaçağını engellemeye çalış,
 5. LPG kaçağının tutuşmaması için çevre emniyetini al / aldırmak için görevlilere bilgi ver, geçişleri sınırla.
 • Yangın başlangıç halindeyse, yangın söndürme cihazı ile müdahale et.
 • Tesis ilgilisine bilgi ver.