slider image 1
.Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

1. TALİMAT AKIŞI-UYGULAMA

1.1. Cihazı 60°C’den yüksek sıcaklıkta bulundurmayınız.
1.2. Manometreyi sık sık kontrol ederek basınç gösterip göstermediğini kontrol ediniz.
1.3. Yangın tüpünü kullanmadan önce 1-2 kez sallayınız.
1.4. En az kullanma mesafesi 1 metredir. Boşalma hızı arttıkça kullanma mesafesinin de arttığını unutmayınız.
1.5. Tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyetini yuvasından çekerek çıkartınız. 
1.6. Ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşarak tetik mekanizmasına basınız ve cihazı ateşin kaynağına tutunuz.
1.7. Rüzgarı arkanıza alınız.
1.8. Yukarıdan damlayan yanıcı ve/veya parlayıcı madde varsa yukarıdan (kaynağına) müdahale ediniz.
1.9. Daha etkili bir söndürme için cihazları tek tek kullanma yerine aynı anda değişik yönlerden müdahale ediniz.
1.10. Yangının tamamen söndüğünden emin olmadan yangın mahallini terk etmeyiniz. Yangın söndükten sonra da soğutma işlemi uygulamayı unutmayınız.
1.11. Kullanmış olduğunuz YSC’leri diğerlerinden ayırınız. Dolum ve bakımı yapılmak üzere ilgiliye teslim ediniz. Tamamen boşaltılmamış dahi olsalar, tetiğine basılan tüm YSC’lerin basıncını boşaltması dolayısıyla bir daha kullanılamayacağını unutmayınız.