slider image 1
.Sabotaj Talimatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 
Sabotaj Şekilleri
Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar:
 
a-Aktif Sabotajlar:
 • Yangın
 • Patlayıcı Madde,
 • Mekanik,
 • Bakteriyolojik ve Kimyasal,
b-Pasif Sabotajlar:
 • Fikri,
 • Psikolojik,
Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri
Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır.
 • Tüm işyerinin dışı korunmalıdır.
 • Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır.
 • Tüm işyerinde gece ve gündüz güvenlik personeli bulundurulmalıdır.
 • Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır.
 • Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır.
 • Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
 • Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır.
 • Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.
 • Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.
 • Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
 • Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik sorulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır.
 • Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir.
Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler
Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, 
 • Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, Santral, Danışma) 
  • Polis (155)
  • Büyükşehir İtfaiye (110)
 • Can Güvenliğini tehlikeye atmadan işletme çevresini güvence altına al (Koruma Ekibi)
 • İşletme sahasını aydınlat, (Elektrik Bakım)
 • Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, (Güvenlik Birimi)
 • Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, (Tüm Personel)